Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog steeds niet aan het Bouwbesluit.

Het gebruik van RVS ophangsystemen in zwembaden is omstreden. RVS-onderdelen kunnen namelijk spontaan breken door langdurige inwerking van chloordampen. Dit heeft al tot vele schades en zelf tot een dodelijk ongeval geleid. Een vallende geluidsbox,  opgehangen aan een RVS kabel, werd een vijf maanden oude baby fataal bij een Tilburgs zwembad in 2011. Daarom is het belangrijk om RVS onderzoek in zwembaden uit te voeren.

voorbeeld RVS zwembad

Bouwbesluit

Met een wijziging van het Bouwbesluit in juni 2016 is voor ieder binnenzwembad verplicht gesteld om uiterlijk 1 januari 2017 met een, door een onafhankelijke  deskundige opgesteld, rapport aan te tonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in het bad aanwezig is. Uit recent onderzoek blijkt dat pas zo’n 20 procent van de binnenbaden aan die verplichting voldoet.

De gemeentes dienen te controleren op de naleving van de onderzoeks-plicht en waar nodig hand-havend op te treden. Bij deze handhaving kunnen gemeenten een dwangsom opleggen, of het zwembad zelfs tijdelijk sluiten indien naar hun oordeel sprake is van een voor het publiek en personeel gevaarlijke situatie.

Onderzoeksplicht

Minister Plasterk heeft de gemeentes nu verzocht om voor 15 oktober 2017 de zwembaden in hun gemeente te controleren op deze onderzoeksplicht.

Neem geen risico en voorkom ongevallen, een dwangsom, of sluiting. Om alsnog aan de onderzoeks-plicht te voldoen kunt u gebruik maken van onze expertise en ervaring. Sinds de wijziging op het bouwbesluit met betrekking tot de veiligheid van zwembaden in juni 2016 zijn door ons al tientallen zwembaden geïnspecteerd. In alle gevallen heeft dit uiteindelijk geleid tot een verklaring dat er geen gevaar (meer) bestaat. Soms dienen hiervoor de in een rapportage aangegeven herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Als het herstel is goedgekeurd, kan de genoemde verklaring worden afgegeven.

Wilt u ook een verklaring voor een veilig zwembad?

Graag voert Nieman-Kettlitz voor u een dergelijke inspectie uit en denkt oplossingsgericht met u mee. Neem hiervoor contact op met Peter van der Velden

Lees meer over RVS en zwembaden