Procestoelichting BRL 5019 en BRL 5006

voorbeeld BRL5006

BRL 5019: kwaliteitsborging in het ontwerpproces

Kenmerkend voor verbeterde kwaliteitsborging onder het nieuwe stelsel is dat conformiteit met wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase geborgd moet zijn.

BRL 5019 regelt dit voor het ontwerpproces. Door het integraal toetsen van bouwprojecten gedurende het ontwerpproces ontstaat tijdig inzicht in de risico’s in het ontwerp. Men werkt dan gericht aan vermindering van die risico’s en doet gelijkonderzoek naar oplossingen. De afsluiting van de ontwerpfase door middel van de gecertificeerde bouwplantoets vormt de basis dat het plan na oplevering kan voldoen aan de bouwregelgeving.

BRL 5006: kwaliteitsborging tijdens de uitvoering

Toezicht volgens BRL 5006, in combinatie met toetsing in het voortraject volgens BRL 5019, borgt dat het project wordt gebouwd en opgeleverd overeenkomstig de afgegeven vergunning en dat het project voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012).

Naast borging aan het voldoen aan wet- en regelgeving biedt dit traject tevens de mogelijkheid voor het proces van kwaliteitsbewaking tijdens de bouw. Het biedt tevens de mogelijkheid dat de aannemer direct aantoonbaar maakt dat het opgeleverde gebouw voldoet aan de vooraf met partijen overeengekomen kwaliteitseisen (‘Kop-Staart-Aanpak’).

Pilot Private Kwaliteitsborging BRL 5006 en BRL 5019

Lees  het rapport Pilot Private Kwaliteitsborging BRL 5006 en BRL 5019 van de Stichting Instituut voor BouwKwaliteit (IBK)